Οι θέσεις της Δύναμης πολιτών για το περιβάλλον και το πράσινο στον Δήμο μας


dynami politon

Η πόλη μας πάσχει. Πάσχει από έλλειψη ελεύθερων χώρων αλλά κυρίως πάσχει από έλλειψη ελεύθερης σκέψης. Ελευθερία στην σκέψη σημαίνει και ελευθερία στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος ώστε να υπηρετούνται οι βασικές και θεμελιώδεις ανάγκες όλων όσων ζούμε στην πόλη μας αλλά και όσων επισκέπτονται την πόλη μας.

Το άλσος, τα σχολεία, τα πάρκα, τα ποτάμια… έχουν όλα αφεθεί στην τύχη τους. Ένα δέντρο μπορεί να επιζήσει χωρίς φροντίδα αλλά δεν μπορεί να ζήσει. Το ίδιο ισχύει και για το νερό των ποταμιών, τα σχολεία, τα πάρκα, τους πεζόδρομους, όλα αυτά τα συστατικά του περιβάλλοντος που κάνουν την Νέα Φιλαδέλφεια και την Νέα Χαλκηδόνα σήμερα να ασφυκτιούν…

Μέσω των προτάσεων μας για το περιβάλλον, το πράσινο και τους κοινόχρηστους χώρους που σας παρουσιάζουμε θέλουμε να καταδείξουμε επακριβώς στους συνδημότες μας ποιους στόχους θα υπηρετήσουμε αλλά, και κυρίως, με ποια μεθοδολογία θα υλοποιήσουμε κάθε στόχο χωριστά. Καταθέτουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο βιώσιμων και καινοτόμων λύσεων που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών στο Δήμο.

Θα εκμεταλλευτούμε κάθε δυνατή πηγή χρηματοδότησης είτε εθνική (Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΚΑ, Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 -2020) είτε ευρωπαϊκή (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2014-2020, ECOINNOVATION, LIFE+) ώστε να υλοποιήσουμε τις προτάσεις μας πέρα και έξω από πελατειακές σχέσεις και ρουσφέτια.

Κάθε πρόταση μας είναι τεκμηριωμένη, κοστολογημένη με χρονοδιάγραμμα διεκπεραίωσης και με δυνατότητα υλοποίησης στις δύσκολες σημερινές συνθήκες. Θα κινητοποιήσουμε όλους τους υπεύθυνους της Δημοτικής Αρχής, θα ευαισθητοποιήσουμε τους συνδημότες μας ώστε να είναι συμμέτοχοι και σύμμαχοι στην υλοποίηση αυτών των προτάσεων.

Α. ΑΛΣΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Το πράσινο στην Πόλη μας έχει αφεθεί στην τύχη του. Άμεση προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε και να αναβαθμίσουμε το Άλσος με έμφαση στο Δασικό του χαρακτήρα μέσω της διαρκούς αναδάσωσης, των δενδροφυτεύσεων και της φύτευσης λουλουδιών στο σύνολο της έκτασης του, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη του Δήμου, σε συνεργασία με τη Δ/νση Δασών και την καθοδήγησή της καθώς και του αρμόδιου τμήματος περιβάλλοντος και πρασίνου του Δήμου. Στην κατεύθυνση μας αυτή θεωρούμε απαραίτητη την υλοποίηση μιας δέσμης μέτρων που αφορούν πρωτίστως:

Την απομάκρυνση και κατεδάφιση των παράνομων κατασκευών σταδιακά και την δενδροφύτευση των χώρων αυτών. Διαρκής μέριμνα για την καθαριότητα του χώρου, εγκατάσταση ξύλινων δοχείων για την ρίψη σκουπιδιών, δημιουργία ξύλινων παγκακιών για αναψυχή και πικ-νικ και εγκατάσταση βρύσεων για παροχή νερού στους περιπατητές-επισκέπτες. Ειδικός φωτισμός, φιλικός στο δασικό περιβάλλον. Αντικατάσταση των οργάνων παιδικής χαράς στην «παιδούπολη» με άλλα σύγχρονα και οικολογικά.

Την ουσιαστική λειτουργία πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Άλσους, με δίκτυο σημείων βανών για παροχή νερού πυρόσβεσης, πέρα από το σύστημα πρόληψης με τα κανόνια όπου υπάρχει, με περιπολίες υπαλλήλων της υπηρεσίας πρασίνου, με άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, και με αγορά μικρών πυροσβεστικών οχημάτων από τον δήμο.

Την παραίτηση από κάθε παραπέρα επιδίωξη οικονομικής χρήσης και εκμετάλλευσης, που απαγορεύεται από την δασική νομοθεσία και τα παραχωρητήρια από το Υπουργείο προς τον Δήμο, ο οποίος οφείλει με ίδιους πόρους να συντηρεί, αναπλάθει και διατηρεί τον δασικό χαρακτήρα, και να συνεργάζεται στενά με τους Εθελοντές πυροπροστασίας για την διαφύλαξη του Άλσους.

Την υπεράσπιση με πολιτικά, νομικά και άλλα μέσα της εδαφικής ακεραιότητας του συνόλου του παραχωρηθέντος Άλσους και της έκτασής του, καθώς και του δασικού-αναδασωτέου στο διηνεκές χαρακτήρα του.

Στόχος μας είναι το Άλσος να γίνει χώρος δημιουργίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσω συμμετοχικών προγραμμάτων με γονείς, μαθητές και δασκάλους για όλα τα Δημοτικά Σχολεία της Πόλης μας.

Ευρύτερα, σκοπεύουμε να κάνουμε πλήρη έρευνα και λεπτομερή καταγραφή των χώρων πρασίνου και να ενεργοποιήσουμε τους Πολίτες και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου ώστε το πράσινο να ξαναγίνει πράσινο (π.χ. πλατεία Κάκκαβα, χώρος πρώην Mava και πρώην στρατιωτικό εργοστάσιο Χαλκηδόνας) με στόχο τη δημιουργία πάρκων και χώρων πρασίνου και αναψυχής για τους Δημότες και τους επισκέπτες της Πόλης μας.

Τέλος, προγραμματίζουμε να πραγματοποιήσουμε δενδροφύτευση γύρω από το νεκροταφείο.

B. ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Το οικιστικό περιβάλλον στο Δήμο μας έχει υποστεί σημαντικές μεταβολές εις βάρος της καθημερινής ποιότητας ζωής. Στόχος μας είναι μέσα από μια σειρά επεμβάσεων να αποκαταστήσουμε την ισορροπία και να δέσουμε αρμονικά το οικιστικό με το φυσικό περιβάλλον.

Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και πεζοδρόμων για τη μείωση της οδικής κυκλοφορίας. Η επιδιόρθωση, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των πεζοδρομίων και η απελευθέρωση των χώρων πεζοδρόμησης από παράνομες χρήσεις.

Σχεδιασμός και η διαμόρφωση ποδηλατοδρόμων κατά μήκος του Άλσους μέχρι τον Περισσό. Η μαζική αγορά και ενοικίαση ποδηλάτων από τον Δήμο προς τους Δημότες είναι ενδεικτικά κάποιες από τις επεμβάσεις μας.

Καταγραφή και η απομάκρυνση κεραιών κινητής τηλεφωνίας από κατοικημένες περιοχές (πχ Απομάχων), και θέσπιση ορίου ελάχιστης οριζόντιας απόστασης από χώρους πρόσβασης κοινού- σχολεία με στόχο τη δραστική μείωση των ορίων έκθεσης των Δημοτών στην ακτινοβολία.

Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων κατά μήκος της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας εντός των ορίων του Δήμου, με στόχο τη δραστική μείωση της ηχορύπανσης στις παρακείμενες γειτονιές.

Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης σε γειτονιές που δεν εξυπηρετούνται από το υφιστάμενο δίκτυο.

Επέκταση του δικτύου όμβριων σε περιοχές που παρουσιάζουν πλυμηρικά φαινόμενα (πχ. Νησίδα), με στόχο την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, υγείας και περιουσίας των δημοτών.

Υπογειοποίηση ηλεκτρικών πυλώνων υψηλής τάσης εντός των ορίων του Δήμου μέσω συνεργασίας με γειτονικούς Δήμους και εκπροσώπους του ΑΔΜΗΕ, με στόχο τη δραστική μείωση της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, την αύξηση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του δικτύου, την αισθητική αναβάθμιση του Δήμου.

Γ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ – Α.Π.Ε. – ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η ανακύκλωση και η βιώσιμη διαχείριση των απορριμάτων, η καθαριότητα και το περιβάλλον αποτελούνσημαντικέςπροτεραιότητες του προγράμματος και των θέσεων μας. Μέσω της αναβάθμισης των υλικο-τεχνικών υποδομών, την εκπαίδευση σε νέες πρακτικές ανακύκλωσης σύμφωνα με τη βασική αρχή : «Διαλογή στην πηγή» και τη διαχείριση του κάθε ρεύματος αποβλήτου χωριστά (χαρτί, πλαστικά, γυαλιά), την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών καθαριότητας, την αξιοποίηση των εργαζομένων και της εθελοντικής προσφοράς σε πολλές δράσεις σκοπεύουμε μέσα στις υπάρχουσες δύσκολες συνθήκες να συμβάλλουμε ώστε να αποκτήσουμε ένα πρότυπο πράσινου δήμου.

Επέκταση του δικτύου ανακύκλωσης, μεπροώθηση καινοτόμων προτάσεων που υπερβαίνουν την απλή χρήση των μπλε κάδων.

Οικιακή κομποστοποίηση για τη μείωση των οικιακών απορριμμάτων και την αξιοποίησή του κομποστ ως λίπασμα.

Ανακύκλωση των οικιακών τηγανέλαιων μέσω συνεργασίας του Δήμου με το Δίκτυο Συλλογής Χρησιμοποιούμενων Ορυκτέλαιων, για την αύξηση των εσόδων του Δήμου, την μείωση των δημοτικών τελών και την αξιοποίηση τους για παραγωγή Βιοκαύσιμου.

Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών σεσυνεργασία με δίκτυα ανακύκλωσης και αξιοποίησης ηλεκτρικών συσκευών για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης ως προς την διαχείριση τους στις χωματερές.

Μεταφορά του σταθμού μεταφόρτωσης εκτός Άλσους προσδιορίζοντας μέσω μελέτης τις απαιτήσεις και αξιολογώντας εναλλακτικούς διαθέσιμους χώρους εντός των ορίων του δήμου σε συνεργασία με τους γείτονες τις περιοχής.

Υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων για την αποσυμφόρηση δρόμων, την αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας τους, την αντιμετώπιση των δυσοσμιών και τη συνολική αναβάθμιση του Δήμου.

Αναζήτηση επιδοτούμενων λύσεων για καινούργια απορριμματοφόρα και οχήματα καθαριότητας που θα είναι συμβατά με τις νέες πρακτικές διαχείρισης των απορριμμάτων (πχ υπόγειοι κάδοι).

Αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας σε όλες τις γειτονιές, παιδικές χαρές, άλσος, πάρκα, σχολεία και αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας.

Εξοικονόμηση ενέργειας και η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, σε όλους τους τομείς του δήμου με στόχο τη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας που πληρώνει ο δήμος και συνεπώς τη μείωση των δημοτικών τελών.

Ενεργειακή αναβάθμιση του δήμου με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) με σύνταξη προδιαγραφών για ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό, η εφαρμογή εξοπλισμού φωτοβολταϊκών σε σχολεία, σε δημοτικά κτίρια, σε φωτισμό δρόμων με στόχο τη μείωση των δημοτικών τελών και την ελάττωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.

Δημιουργία πράσινων ταρατσών σε δημοτικά κτίρια για την αντιμετώπιση του φαινομένου της «αστικής θερμικής νησίδας», την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα της πόλης, την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια.

Παράλληλα με τα παραπάνω, άμεση προτεραιότητα στις θέσεις μας είναι η προστασία της δημόσιας υγείας . Προς αυτή την κατεύθυνση προωθούμε τα εξής:

Συγκρότηση έκθεσης που θα καταγράφει τα καρκινογόνα υλικά αμιάντου σε σχολεία, δημόσια κτίρια, νηπιαγωγεία, με στόχο την άμεση απομάκρυνση των υλικών αμιάντου και την αντικατάσταση του με άλλα υλικά φιλικά προς τον άνθρωπο.

Η αντιμετώπιση των κουνουπιών οφείλει να πραγματοποιείται με οικολογικές μεθόδους (οικολογικά φάρμακα), τα οποία είναι αποτελεσματικά ως προς τη δραστική μείωση των πληθυσμών των κουνουπιών χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και χωρίς να προκαλούν ανοσία όπως τα παραδοσιακά χημικά.

Δ. ΚΗΦΙΣΟΣ – ΡΕΜΑΤΑ

Η πρόληψη και η μείωση της ρύπανσης των ποταμών, καθώς και η περιβαλλοντική τους αποκατάσταση αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές. Η άμεση εφαρμογή και υλοποίηση υφιστάμενων μελετών για την αποκατάσταση και την αισθητική αναβάθμιση του Κηφισού ποταμού είναι η προτεραιότητά μας.

Αντίστοιχα, για τον Ποδονίφτη θα συνταχθεί προμελέτη της υφιστάμενης κατάσταση του ρέματος και θα δημοσιοποιηθεί εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εξυγίανση και αναβάθμιση του μέσω δημιουργίας πάρκων, Φυσικών και Τεχνητών Υγροβιότοπων (Constructed Wetlands).

Δεν πρόκειται να ανεχτούμε καμία απόπειρα απόρριψης στα ποτάμια και τα ρέματα της πόλης μας αποβλήτων και η μη συμμόρφωση των εμπλεκομένων θα αποφέρει ποινές προστίμων.

Στόχος μας είναι μακροπρόθεσμα οι όχθες του Κηφισού ποταμού και του Ποδονίφτη να αποτελέσουν χώρους αναψυχής για τους δημότες μας.

Ε. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Η πραγματικότητα είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί δραματικά η κυκλοφοριακή συμφόρηση στην πόλη μας. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την μείωση των ΙΧ στο οδικό δίκτυο της πόλης μας περιλαμβάνει μια σειρά από ρυθμίσεις οι οποίες θα μειώσουν την κίνηση αλλά και θα ενισχύσουν φιλικότερες προς το περιβάλλον μετακινήσεις.

Οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν επέκταση του προγράμματος του δικτύου ΕΘΕΛ και της δημοτικής συγκοινωνίας, συγκρότηση κι εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης για την ελάττωση της κυκλοφορίας με ΙΧ και τη δυνατότητα δημιουργίας πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, ιδιαίτερα στα τμήματα από τον Σταθμό του Περισσού έως και το γήπεδο του Ιωνικού αλλά και κατά μήκος της λεωφόρου Δεκελείας από το τρίγωνο έως την οδό Πανόρμου. Παράλληλα θα δημιουργηθεί δίκτυο ενοικίασης κοινόχρηστων ποδηλάτων με πολύ μικρό κόστος για τους δημότες.

Συγκρότηση μελέτης σκοπιμότητας, αναζήτηση και αξιολόγηση χώρων για τη δημιουργία υπόγειας στάθμευσης (π.χ. πρώην στρατιωτικό εργοστάσιο Χαλκηδόνας) με στόχο την αποσυμφόρηση των δρόμων από ΙΧ και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των Δημοτών αλλά και δημιουργία θέσεων στάθμευσης για ολιγόλεπτη στάθμευση επί της οδού Πίνδου για διευκόλυνση των καταναλωτών.

Εντοπισμός και βελτίωση της οδοσήμανσης σε πολλά σημεία του Δήμου που υφίσταται η ανάγκη.

Ακόμα, το τρίγωνο της νησίδας, η διασταύρωση των οδών Πίνδου και Σοφούλη θα διαμορφωθεί σε κυκλικό κόμβο με λωρίδες εξόδου (roundabout) για λόγους ασφάλειας πεζών και οδηγών.

ΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επειδή πιστεύουμε ότι για την επίτευξη των στόχων εκτός από την αφοσίωσή μας χρειαζόμαστε και την ενεργή συμμετοχή όλων των εργαζομένων του δήμου αλλά κυρίως και των δημοτών προτείνουμε την:

Εκπαίδευση όλων των εργαζομένων σε σχετικούς με το περιβάλλον φορείς του δήμου, προκειμένου οι υπηρεσίες να εναρμονιστούν με τις νέες πρακτικές (π.χ. απορρίμματα).

Θεματική περιβαλλοντική εκπαίδευση από ειδικούς επιστήμονες σε σχολεία του δήμου για τους μαθητές αλλά και όλους τους πολίτες.

Ενεργός συμμετοχή των πολιτών σε περιβαλλοντικές δράσεις, όπως αναδάσωση και των παιδιών με την κατασκευή φυτωρίων εντός του άλσους υπό την επίβλεψη και τη φροντίδα των μαθητών σχολείων της πόλης μας.

27 Απρίλη 2014

Advertisements
This entry was posted in Θέσεις, Πρόγραμμα and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.