Αίτημα για σύγκληση Δημοτικού συμβουλίου για την αντιμετώπιση του ελλείμματος του προϋπολογισμού του 2014


ΘΕΜΑ: ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

Με βάση τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας, όσον αφορά την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014 και μετά από την παρέμβαση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ περί «ελέγχου της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το Α’ τρίμηνο του έτους 2014», προκύπτει ότι η τρέχουσα Διοίκηση δεν μπόρεσε να εφαρμόσει τον Προϋπολογισμό του Δήμου στο πλαίσιο που προσδιορίζει ο νόμος, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις της Περιφέρειας και του Υπουργείου για διορθωτικές κινήσεις στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Έτσι προκύπτει η σημαντική για το Δήμο απόκλιση των 3.327.983,30 €, από απόκλιση εκτέλεσης για τα έσοδα σε ποσοστό -27,70% και απόκλιση για τις απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου κατά ποσοστό -55,90%, δηλαδή συνολική απόκλιση ποσοστού -38%. Ποσό τεράστιο για το πρώτο τρίμηνο, αν ληφθούν υπόψη τα δεδομένα και του δευτέρου ήδη εκτελεσμένου τριμήνου, δηλαδή του πρώτου εξαμήνου του 2014.

Θεωρούμε ότι μέχρι σήμερα ουδεμία παρέμβαση έχει γίνει από την παρούσα Διοίκηση του Δήμου και ότι οι τελευταίες αποφάσεις για την προτεινόμενη τροποποίηση του προϋπολογισμού μας εμπαίζουν, καθώς δε λύνουν το πρόβλημα ενόψει της επικείμενης αξιολόγησης για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2014. Οι τεράστιες αποκλίσεις που παρουσιάζονται στην εκτέλεση της πορείας του Προϋπολογισμού και η αρνητική απόκλιση και για το δεύτερο τρίμηνο, πάνω από το 10% που ο νόμος ορίζει, καθιστούν την παρούσα Διοίκηση υπόλογη για το αποτέλεσμα εάν ο  Δήμος περιέλθει σε καθεστώς οικονομικής επιτήρησης.

Καθότι απ’ όσα γνωρίζουμε όχι μόνο δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα, αλλά η παρούσα – υπηρεσιακή Διοίκηση συνεχίζει ακόμη και τώρα να πραγματοποιεί έξοδα και αναθέσεις, να δημιουργεί πληρωμές με συνέπεια να αυξάνονται οι οφειλές του Δήμου και να μεγαλώνει το ήδη υπάρχον έλλειμμα.

Για το λόγο αυτό καλούμε την παρούσα Διοίκηση του Δήμου όπως μας παραδώσει άμεσα τα παρακάτω στοιχεία, ώστε να μπορέσουμε να διατυπώσουμε μία βιώσιμη και ρεαλιστική πρόταση, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

  • Απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Α’ εξαμήνου 2014 (βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα για τα έσοδα και τιμολογημένα-πληρωθέντα για τα έξοδα)
  • Πλήρη κατάσταση ανεκτέλεστων συμβάσεων προμηθειών-υπηρεσιών
  • Πλήρη κατάσταση έργων ανεκτέλεστων συνεχιζόμενων (πιστοποιήσεις-τιμολογήσεις λογαριασμών-ανεκτέλεστο συμβασιοποιημένο τμήμα)
  • Πλήρη κατάσταση ανεξόφλητων υποχρεώσεων έως 30/6/2014 (τρέχοντος έτους και παρελθόντων ετών (ΠΟΕ)
  • Πραγματικό υπόλοιπο ταμείου

Προτείνουμε την άμεση σύγκληση Δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη απόφασης για την οικονομική πορεία του Δήμου, να σταματήσει οποιαδήποτε ανάληψη σύμβασης, δαπάνης και πληρωμής πέραν των αναγκαίων για την άμεση λειτουργίας του Δήμου. Καθιστούμε την παρούσα Διοίκηση υπεύθυνη για κάθε τυχόν πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον ο Δήμος, εξαιτίας της διαχείρισης των τελευταίων ετών που δημιούργησε αυτό το έλλειμμα.

Άρης Βασιλόπουλος
επικεφαλής της Δύναμης Πολιτών
νεοεκλεγείς Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας

Προς
Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

Υπόψη:
Δημάρχου
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών
Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:
Περιφέρεια Αττικής
Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα

Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣΔΔΑ)
Τμήμα Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

Το παραπάνω έγγραφο πρωτοκολλήθηκε με Αριθμό Πρωτοκόλου 12289 στις 4/07/2014

Advertisements
This entry was posted in Ανακοινώσεις and tagged , , . Bookmark the permalink.