ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Αριστείδη Βασιλόπουλου του Ζήσιμου, κατοίκου                   Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

ΠΡΟΣ

Την δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Ευτυχία Γαϊτανά-Αποστολάκη, κάτοικο ……………………

Κοινοποιούμενη και προς το Δημοτικό συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, όπως νομίμως εκπροσωπείται

————— ————–

 

Από δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο περιήλθε σε γνώση μου η προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με αριθμό πρωτοκόλλου 14017/30-07-2014 που αφορά την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου-ανθοπωλείου στο δημοτικό νεκροταφείο του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας και του διαγωνισμού με αριθμό πρωτοκόλλου 13302/18-07-2014 που αφορά την εκμίσθωση του κυλικείου του δημοτικού νεκροταφείου.

Εν όψει της αποχωρήσεως σας από τη δημοτική αρχή και την αντίστοιχη ανάληψη καθηκόντων από εμένα στις 31.8.2014, η προκήρυξη των ανωτέρω διαγωνισμών οι οποίοι έχουν οριστεί να διεξαχθούν 18-08-2014, ελάχιστες ημέρες πριν από την αποχώρησή σας, συνιστά πράξη πολιτικά και ηθικά ανεπίτρεπτη, διότι γεννά εύλογες αμφιβολίες ως προς την σκοπιμότητά της ελάχιστο χρονικό διάστημα πριν από την παράδοση της δημοτικής αρχής σε μένα. Επειδή από τις εν λόγω προκηρύξεις είναι ενδεχόμενο να προκύψουν ευθύνες και δυσμενείς συνέπειες για τον Δήμο, τον οποίο εκπροσωπείτε, σας γνωρίζω ότι θα λάβω όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξω τα συμφέροντα του Δήμου, μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου. Είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε παρατυπία, παράλειψη ή παρανομία, αφορώσα τους εν λόγω διαγωνισμούς, η οποία οφείλεται σε αμέλεια ή δόλο των υπαλλήλων ή εκπροσώπων του Δήμου, δεν πρόκειται να μείνει ατιμώρητη από τη νέα δημοτική αρχή.

Νέα Φιλαδέλφεια-Νέα Χαλκηδόνα, 8.8.2014

Ο εξωδίκως δηλών

Advertisements
This entry was posted in Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink.